PostgreSQL Eğitimi Yazı Serisi

Eğitim Hakkında Bilgilendirme

Bu yazımda Sanal makine üzerine kurulmuş Centos 7 işletim sistemi üzerinde işlemler yapılmaktadır. Linux hakkında bilginiz yok ve öğrenmek  istiyorsanız https://www.farukerdem.com/postgresql-kullanicilari-icin-temel-linux-egitimi/2020/12/10  yazı serimden başlayabilirsiniz.

 

Bu yazı serimde PostgreSQL de en basit işlemlerden en çok merak edilen işlemlere kadar herşeyi bulabileceksiniz.

PostgreSQL Nedir?

PostgreSQL ‘in Mimarisi

PostgreSQL Limitleri

Kurulum

 • PostgreSQL Kurulumu
 • Cluster Kurulumu
 • Cluster Başlatma
 • PostgreSQL Komut Satırı Araçları
 • Komut Satırından Veritabanı İşlemleri (createdb, dropdb,pgdump lar hakkında genel bilgi)
 • Kurulum Bilgilerini Sorgulama
 • Sunucu Performans Ayarları
 • Write Ahead Log
 • Postgresql’in Error Logları Nerede? Nasıl Bakılır?

 

POSTGRESQL Bağlanmak  İçin Gerekenler ve  Programlar

 • İstemci Bağlantı Ayarları (pg_hba.conf ,postgresql.conf)
 • Pgadmin’i nereden indirebilirim? Nasıl Kurabilirim
 • Pgadmin kullanımı
 • DBeaver Kurulumu ve Database Bağlantısı
 • Windows komut üzerinden bağlanmak

Veritabanı İşlemleri

 • Veritabanı Oluşturma
 • Template Kullanarak Veritabanı Oluşturmak
 • Yerel Veritabanı Ayarları (LC_COLLATE,LC_CTYPE)
 • Veri tipleri
 • Veri Tipi Limitleri
 • Tablo Nedir ve Nasıl Oluşturulur
 • Tabloda  Kolon Kısıtlamaları
 • GENERATED ALWAYS ile SERIAL farkı
 • Veri Tipi Oluşturmak (Domain)
 • Create table komutu ile aynı tabloyu farklı isimle oluşturmak(verili ve verisiz)
 • Primary Key \ Foreign Key Cascade
 • GENERATED COLUMN (Computed Column)
 • SEQUENCE Nedir? Nasıl oluşturulur?
 • Farklı Tablonun Sequence’ini Kullanmak
 •  INHERITY Table Nedir? Nasıl Oluşturulur?
 • Temporary(Temp) Table Nedir ? Nasıl Oluşturulur?
 • UNLOGGED TABLE Nedir ? Nasıl Oluşturulur?

PostgreSQL Operatör ve Aritmetik Fonksiyonlar

 • PostgreSQL Operatörler
 • PostgreSQL Aritmetik Fonksiyonlar

Veri İşleme

DML (Data Manipulation Kavramı)

SELECT Deyimi ile Veri Sorgulama

 • Temel Bir Select ifadesinin yazılması
 • Tablodan koşullu sorgu çekmek
 • DISTINCT ile Tekil Veri Getirmek
 • Kolona Takma İsim Vermek
 • Select into kullanımı
 • DISTINCT ile Tekil Veri Getirmek

Veri Ekleme

 • Tabloya Kayıt Eklemek INSERT Cümleceği
 • SELECT ve INSERT’in Birlikte Kullanımı
 • Başka Tablodan Veri Çekmek
 • Json Tipinde Tablo Oluşturma ve İnsert etmek

Veri Güncelleme

 • Veritabanından Kayıt Güncellemek UPDATE Cümleciği
 • Güncellemede WHERE Kullanımı
 • Başka Tablodan Verileri Getirerek Update Yapmak

UPSERT Nedir?

Veritabanından Kayıt Silmek

 • DELETE Cümleciği ve Where ile Kullanımı
 • TRUNCATE Cümleciği
 • DELETE ile TRUNCATE arasındaki farklar.

İÇ İÇE SORGULAR (SUBQUERY)

 • SUBQUERY(iç içe sorgular)
 • IN Kullanımı
 • NOT IN Kullanımı
 • EXITS Kullanımı
 • NOT EXITS Kullanımı
 • ALL Kullanımı
 • ANY Kullanımı

Birden Fazla Tabloyu Birbirine Bağlama, JOIN’ler

 • INNER JOIN’ler ve Alıştırmalar
 • OUTER JOIN ve Alıştırmalar
  • LEFT OUTER JOIN ya da LEFT JOIN
  • RIGHT OUTER JOIN ya da RIGHT JOIN
  • CROSS JOIN
  • FULL OUTER JOIN
 • NATURAL JOIN

Null Değerle Çalışmak

 • IsNull  Nedir ? Nasıl Kullanılır?
 • NullIf  Nedir ? Nasıl Kullanılır?
 • Coalesce Nedir ? Nasıl Kullanılır?
 • IS NULL   Nedir ? Nasıl Kullanılır?
 • NOT NULL  Nedir ? Nasıl Kullanılır?

Gruplama ve Grup Veri Üzerinde Çalışmak

 • ORDER BY ile Veri Sıralama
 • GROUP BY İfadesi
 • HAVING İfadesi
 • OFFSET
 • LIMIT

Ön Tanımlı Fonksiyonlar (Sum, Max, Avg vs)

 • Sum
 • Max
 • Min
 • Avg
 • ARRAY_AGG
 • AGE
 • Pg_sleep
 • Numeric Fonksiyonlar
 • String Fonksiyonlar
 • DATE Fonksiyonları

İleri Seviye SQL

Alt Sorgular (SubQuery=Nested Query) ile Çalışmak

 • UNION, UNION ALL ve EXCEPT, INTERSECT Sorguları

Array Kullanımı

Transaction Yönetimi

 • BEGIN, ROLLBACK ve COMMIT, SAVEPOINT Deyimleri

VIEW

 • View Nedir?
 • View’ları Sorguda Kullanmak (View içinde View Çağırmak)
 • View Üzerinden İnsert Yapmak
 • View Üzerinden Update Yapmak
 • View Üzerinden Delete Yapmak
 • Materalized View Nedir?
 • Refresh Materalized View Nedir? Nasıl Yapılır?
 • Materalized View Üzerinde İndex Oluşturmak

 

DEĞİŞKEN Tanımlama ve  İşlemler

 • Değişken Tanımlama
 • Değişken ile İnsert işlemi
 • Değişken ile Update İşlemi
 • Değişken ile Delete İşlemi

Stored Procedure

 • Stored Procedure Nedir?Nasıl Oluşturulur?
 • Stored Procedure Parametreleri ile Çalışmak

 

Mesaj ,Hata Yazdırma Komutları

 • RAISE Komutu ve Kullanımı
 • ASSERT Komutu ve Kullanımı

Function Kullanımı

 • Function Nedir? Nasıl Kullanılır?
 • Tablo Döndüren Fonksiyonlar
 • PostgreSQL Üzerinde Perl Yazmak (Pl\perl)
 • PostgreSQL Üzerinde Python Yazmak(Pl/Python)

Kontrol Yapıları (if, while vs)

 • IF cümleleri
 • CASE WHEN Kullanımı
 • Basit Loop cümlesi
 • While Loop cümlesi
 • For Loop cümlesi
 • For Loop İle Tabloya İnsert Yapmak

 

BEFORE, AFTER ve INSTEAD OF Trigger

 • TRIGGER Nedir? Nasıl Kullanılır?
 • INSERT TRIGGER Nedir Nasıl Kullanılır?
 • UPDATE TRIGGER Nedir Nasıl Kullanılır?
 • DELETE TRIGGER Nedir Nasıl Kullanılır?
 • DDL Trigger \Event Trigger

 

PostgreSQL Index Mimarisi

 • İndex nedir?
 • İndex Çeşitleri ve Veri Tipi İlişkisi Nelerdir?
 • Unique Index Kavramı
 • Tek Sütunlu ve Çok Sütunlu İndeksler,
 • Function Index,
 • Çalıştırma Planı (Execution Plan)( * EXPLAIN ‘ i anlamak)

 127 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa