Kategori: Hayatı Kolaylaştıran T-SQL

MSSQL de FULL,DIF ve LOG backupın Ne Zaman  Alındığını Görmek

MSSQL de FULL,DIF ve LOG backupın Ne Zaman Alındığını Görmek

MSSQL Full ,Diff ve Log backupların ne zaman alındığını görmek istiyorsanız …

540 total views, 1 views today

MSSQL Lock Alert

MSSQL Lock Alert

 Çalışmış olduğunuz  instance da ki lockların sayısını dakika da bir  hesaplayarak sizin belirlemiş olduğunuz sayıdan büyük ise , mail içeriğinde scriptin çalıştığı instance adını ,sınırı aştığına dair uyarı metini sistemde önceden tanımladığınız mail profil ismini otomatik olarak bularak sizin belirteceğiniz mail adresine  bilgilendirme maili atan scripttir.

629 total views, no views today

MSSQL de Biriken Mailleri Temizlemek

MSSQL de Biriken Mailleri Temizlemek

MSSQL  de alert mekanizması kurdunuz ve bir sorun oldu mailleriniz beklediğinizden fazla atıyor  ya da msdb veritabanınız bundan dolayı boyutu artıyor ya da farklı bir sebepten dolayı atılan mail historylerini silmek istediniz. MSSQL de bunun için  msdb.dbo.sysmail_delete_mailitems_sp  prosedürün faydalanabiliriz.
Bu prosedürü kullanmadan önce biraz prosedür hakkında bilgi vermek istedim. Bu makaleye geçmeden önce MSSQL Mail Loglarını İncelemek isimli makaleyi okumanızı tavsiye ederim.

720 total views, 1 views today

MSSQL Mail Loglarını İncelemek

MSSQL Mail Loglarını İncelemek

MSSQL de herşeyin logları tutulmaktadır nerede ve hangi view ,procedure ve tablo ile sorgulandığını bilmek gerekiyor .MSSQL de kime ,ne zaman ve içeriğini öğrenmek isterseniz aşağıdaki t-sql den faydalanabilirsiniz.

492 total views, no views today

MSSQL ,Veritabanı Bazlı CPU Kullanım Oranları

MSSQL ,Veritabanı Bazlı CPU Kullanım Oranları

MSSQL  instance , veritabanı,sorgu bazlı  cpu kullanım oranlarını çıkarabiliriz. Aşağıdaki T_SQL de veritabanı bazlı cpu kullanım oranlarını listeleyebiliriz.

WITH CPU_Kullanım_Oranları
AS
(SELECT 
 dmpa.DatabaseID
, DB_Name(dmpa.DatabaseID) AS [Database]
, SUM(dmqs.total_worker_time) AS CPUTimeAsMS
FROM sys.dm_exec_query_stats dmqs 
 CROSS APPLY 
 (SELECT 
 CONVERT(INT, value) AS [DatabaseID] 
 FROM sys.dm_exec_plan_attributes(dmqs.plan_handle)
WHERE attribute = N'dbid') dmpa
GROUP BY dmpa.DatabaseID)

 SELECT 
 [Database] 
 ,[CPUTimeAsMS] 
 ,CAST([CPUTimeAsMS] * 1.0 / SUM([CPUTimeAsMS]) OVER() * 100.0 AS DECIMAL(5, 2)) AS [CPUTimeAs%]
FROM CPU_Per_Db
ORDER BY [CPUTimeAs%] DESC;

 

MSSQL Veritabanı Bazlı Memory Kullanım Oranları

MSSQL Veritabanı Bazlı Memory Kullanım Oranları

MSSQL de instance, veritabanı ve sorgu bazlı kullanım oranlarını listeleyebiliriz.

Aşağıdaki T-SQL ‘i çalıştırdığınızda veritabanı bazlı Memory kullanım oranlarını listeleyecektir

SELECT DB_NAME(database_id) AS [Database Name],
COUNT(*) * 8/1024.0 AS [Cached Size (MB)]
FROM sys.dm_os_buffer_descriptors
WHERE database_id > 4 -- sistem veritabanlarını dahil etmemesi için
GROUP BY DB_NAME(database_id) 
ORDER BY [Cached Size (MB)] DESC

 

MSSQL de Veritabanı Boyutlarını Listelemek.

MSSQL de Veritabanı Boyutlarını Listelemek.

MSSQL de veritabanlarının boyutlarını listelemek isterseniz aşağıdaki T-SQL den faydalanabilirsiniz.

SELECT d.name,
ROUND(SUM(CAST(mf.size AS BIGINT)) /128, 0) Size_MB
FROM sys.master_files mf
INNER JOIN sys.databases d ON d.database_id = mf.database_id
where DB_NAME(d.database_id) NOT IN(
select DISTINCT DB_NAME(r.database_id) AS 'DBNAME' from 
sys.dm_hadr_database_replica_states r
join sys.dm_hadr_availability_group_states s on s.group_id=r.group_id
where s.primary_replica<>@@SERVERNAME)
GROUP BY d.name
ORDER BY Size_MB desc

 

 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa