SQL Server Management Studio ile Girilmesini Engelleme

SQL Server Management Studio ile Girilmesini Engelleme,

SQL server yönetirken bazı kullanıcıların Management Studio ile girmesini istemeyiz veya bazı uygulamalardan gelmesini istemeyiz veya iki koşulu da sağlamasını isteriz . Örneğin  Faruk isimli Sql Server Authentication kullanıcısı Management Studio ile bağlanmasını istemeyiz .  Bunu yapmak için Logon trigger yazmamız gerekiyor.

Aşağıdaki T-SQL yardımı ile belirtilen işlemi yapabiliriz.

 

CREATE TRIGGER [Login_engelleme]
ON ALL SERVER 
FOR LOGON
AS
BEGIN

  DECLARE @program_name nvarchar(128)
  DECLARE @host_name nvarchar(128)

  SELECT @program_name = program_name, 
   @host_name = host_name
  FROM sys.dm_exec_sessions AS c
  WHERE c.session_id = @@spid


  IF ORIGINAL_LOGIN() IN('Login_name') 
   AND @program_name LIKE '%Management%Studio%' 
  BEGIN
   RAISERROR('This login is for application use only.',16,1)
   ROLLBACK;
  END
END;

 

 

IF ORIGINAL_LOGIN() IN(‘Login_name’)  TSQL cümlesinde “Login_name ” yazan kısımda girmesini istemediğimiz kullanıcıyı yazıyoruz.

@program_name LIKE ‘%Management%Studio%’  bu kısımda hangi tool’u kullanarak bağlanmamasını istiyorsak onu yazabiliriz.

Loading