Kategori: POSTGRESQL

PostgreSQL USER EXPIRE

PostgreSQL USER EXPIRE,PostgreSQL ROLE EXPIRE,,PostgreSQL de expire şifrenin belirtilen sürede kullanıcının giriş yapılamaması için gerekmektedir. Expire süresini aşağıda bulunan sql cümlesi ile bütün userları +/-  gün artırabilir veya azaltabilir ya da sadece bir userı -/+ gün arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.   Aşağıdaki  belirtilen expiredate fonksiyonu ile spesific kullanıcıya yada bütün kullanıcılara belirtilen tarih kadar gün eklenir.

 5 total views

Postgresql table owner change

PostgreSQL de tablo oluşturdunuz fakat ownerını değiştirmediniz  ya da tablo oluştururken ownerını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 12 total views,  1 views today

Postgresql Database Owner Değiştirmek

PostgreSQL de veritabanı oluşturdunuz fakat ownerını değiştirmediniz  ya da veritabanı oluştururken ownerını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 34 total views,  2 views today

Postgresql Schema CREATE,USAGE ,ALL,SELECT,INSERT,DELETE Yetkisi vermek

PostgreSQL de cluster ,database ve spesifik tablolara yetki vermekten bahsetmiştim .Bu yazımda şema da usage ,create ,all ,select,insert,update ,delete yetkilerinden bahsedeceğim.

 16 total views,  1 views today

PostgreSQL Rol Kimlik Doğrulama Yöntemleri (trust,md5,sha256,ident)

PostgreSQL de kimlik doğrulaması yapılırken pg_hba.conf ile postgresql.conf devreye girmektedir. Kullanıcı postgresql e bağlanması için ilk olarak pg_hba.conf dosyasına bakar burada kullanılan yönteme göre doğrulamayı yapar , doğrulama sonucunda user şifre kontrolüne geçilir ve user sifre doğru ise bağlantı sağlanır. pg_hba.conf üzerinden ip bazlı, ip bloğu bazlı veya kullanıcı bazlı kısıtlamalar koyabiliriz.

 34 total views,  1 views today

Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetkilerini Almak

Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetki Tanımlamak isimli yazımda  yetki vermekten bahsetmiştim bu yazımda ise verilen yetkilerin nasıl alınacağından bahsedeceğim.

 33 total views,  2 views today

Postgresql Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetkileri Tanımlamak

eritabanı yönetimi ile uğraşıyorsanız bir veritabanın da sadece tek bir view e ya da sadece bir tabloya erişmek istenilen zamanlar olabilir . Böyle durumlar da GRANT komutu yardımı ile sadece ilgili  objeye yetkiler tanımlanmaktadır.

 42 total views,  2 views today

PolyBase ile Postgresql den SQL Server’a Veri Aktarımı

postgresql de bulunan tabloyu sql server da sorgulamanın birkaç yöntemi bulunmaktadır. Bu yazımda polybase kullanarak sorgulamayı anlatacağım.

 107 total views,  1 views today

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa