Ay: Ocak 2019

Oracle_fdw Üzerinde Yetki Tanımlama

Oracle_fdw Üzerinde Yetki Tanımlama

Oracle_fdw üzerinden oracle dan veri çekerek postgreSQL üzerinde bunları kullanabiliriz. Kurulum ve detaylı bilgi için PostgreSQL Oracle_fdw makalemden faydalanabilirsiniz.

Clusterınızda oracle_fdw oluşturdunuz ve bunun üzerinden  uygulamacının oracle bilgilerini almadan gerekli işlemleri yapmak isterseniz aşağıdaki gibi foreign data wrapper’a ilgili kullanıcı için izin tanımlayabilirsiniz.

GRANT ALL ON FOREIGN DATA WRAPPER oracle_fdw FROM user;

 

 937 total views

Centos 7 Üzerine Docker Kurulumu

Centos 7 Üzerine Docker Kurulumu

Günümüzde çok duyulmaya başlanan docker sanallaştırma mantığındadır fakat klasik bilinen sanallaştırma araçlarından Virtualbox,Vmvare ,kvm vb.. araçlarından farklı olarak Hypervisor katmanını kullanmamaktadır. Docker hypervisor katmanı yerine Docker,Docker Engine yapısını kullanarak hizmet vermektedir..
Hypervisor kavramına kısaca değinecek olursak  fiziksel makinelerin üzerinde  sanallaştırmaların çalışmasını sağlayan kod parçasıdır ve fiziksel sunucu üzerinde çalışarak birden fazla konuk işletim sistemi çalıştırmamıza yardımcı olur.

Hypervisor ve docker ile ilgili kısa bilgi verdikten sonra Centos 7 üzerinde docker kurulumuna başlayabiliriz.

Docker kurulumu yapmadan önce aşağıdaki bağlılıklarını kurmamız gerekiyor.

 • yum-utils
 • device-mapper
 • device-mapper-persistent-data
 • lvm2
yum install -y yum-utils \
 device-mapper-persistent-data \
  lvm2

Bağımlı paketler yüklendikten sonra aşağıdaki gibi güncel repoya docker’ın reposunu ekliyoruz.

yum-config-manager \
    --add-repo \
    https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Repo eklendikten sonra repodaki docker’ın versiyonlarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz.

yum list docker-ce --showduplicates | sort -r

Aşağıdaki syntax’a göre istediğimiz versiyonu yükleyebiliriz.

yum install docker-ce-<Versiyon_Numarasi>

Sürüm  belirtmeden repodaki  en güncel versiyonu yüklemek için aşağıdaki komuttan yararlanabilirsiniz.

yum install docker-ce

Komut çalıştırıldıktan sonra yukarıdaki gibi  docker’ı ve bağlılıkların yüklendiğini görebilirsiniz.

Docker servisini başlatmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

 systemctl start docker

Servisin başlattık fakat yine de kontrol etmek istersek  aşağıdaki komuttan yararlanabiliriz.

systemctl status docker

Yüklü olan docker versiyonunu öğrenmek için Docker Versiyonunu Öğrenmek isimli makalemden faydalanabilirsiniz.

 1,881 total views

MSSQL de Availibility Group VeritabanıAdı,ip,port,agname,dnsname Listelemek

MSSQL de Availibility Group VeritabanıAdı,ip,port,agname,dnsname Listelemek

MSSQL Serverda Availability Group kullanıyorsanız ve birden fazla ag ve instancenız varsa tek tek gidip ssms(SQL Server Management Studio) üzerinden bakmaktansa sistem dmvlerinden yaralanarak sorgulama yapabilirsiniz.Bazen hangi sunucuda hangi Ag( Availability Group ) aktif , aktif olan sunucular içindeki veritabanlarının ismi hangi ip\port’u kullandığı ve dns name gibi bilgilere gerek duyabiliriz.

Aşağıdaki T-SQL de hangi ag de hangi veritabanı var ve aglerin ip,port,dnsname gibi bilgilerini sorgulayacağız.

SELECT 
AG.name AS [AvailabilityGroupName], 
ISNULL(agstates.primary_replica, '') AS [PrimaryReplicaServerName],
ISNULL(arstates.role, 3) AS [LocalReplicaRole],
--arstates.role,
dbcs.database_name AS [DatabaseName],
LEFT(agli.ip_configuration_string_from_cluster,29) as ip,
gli.port,
gli.dns_name
FROM master.sys.availability_groups AS AG
LEFT OUTER JOIN master.sys.dm_hadr_availability_group_states as agstates
  ON AG.group_id = agstates.group_id
INNER JOIN master.sys.availability_replicas AS AR
  ON AG.group_id = AR.group_id
INNER JOIN master.sys.dm_hadr_availability_replica_states AS arstates
  ON AR.replica_id = arstates.replica_id 
  --AND arstates.is_local = 1
INNER JOIN master.sys.dm_hadr_database_replica_cluster_states AS dbcs
  ON arstates.replica_id = dbcs.replica_id
LEFT OUTER JOIN master.sys.dm_hadr_database_replica_states AS dbrs
  ON dbcs.replica_id = dbrs.replica_id AND dbcs.group_database_id = dbrs.group_database_id
INNER JOIN sys.availability_group_listeners as gli on dbrs.group_id=gli.group_id
INNER JOIN sys.availability_group_listeners as agli on agli.listener_id=gli.listener_id 

 934 total views

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa