Ay: Kasım 2020

PostgreSQL dat uzantılı dosyayı tabloya import etmek

PostgreSQL de bazen bazı tablolara import/export etmemiz gerekebilir. Bu yazımda PostgreSQL üzerinde .dat uzantılı dosyayı tabloya import edeceğiz. Bunu yaparken en basit ve kolay yol olan pgadmin üzerinden yapacağım.

İlk olarak import etmek için  “.dat” uzantılı dosyamızın içerisinde ki kolonlar ile uyuşacak tablo oluşturmamız gerekiyor.

Loading

‘Legacy_Cardinality_Estimation’ is not a valid Database Scoped Configuration. (Microsoft.SqlServer.Smo)

‘Legacy_Cardinality_Estimation’ is not a valid Database Scoped Configuration. (Microsoft.SqlServer.Smo) hatası ve çözümü

Loading

tds_fdw ERROR: DB-Library error: DB #: 20002, DB Msg: Adaptive Server connection failed (), OS #: 0, OS Msg: Success, Level: 9 hatası ve çözümü

 ERROR: DB-Library error: DB #: 20002, DB Msg: Adaptive Server connection failed (), OS #: 0, OS Msg: Success, Level: 9

hatası ve çözümü

Loading

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa