MSSQL to MYSQL Linked Server

MSSQL de birden fazla veritabanlarına bağlanmak için linked server özelliğini kullanabiliriz.  Bu yazımda MSSQL den MYSQL e linked server kurulumundan bahsedeceğim.

İlk olarak  aşağıdaki linkte bulunan işletim sisteminize uygun  ODBC driver’ı yüklüyoruz.

 27 total views

Postgresql Function Index

postgresql function index , lower,upper gibi kullanılan functionlar da indexler bir veya birden fazla function kullanılabilmektedir.

 340 total views

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa