PostgreSQL Eğitimi Yazı Serisi

postgresql eğitim, postgresql learn , postgresql devoloper learn, postgresql dba eğitimi, postgresql database management learn

Loading

PostgreSQL Kullanıcıları İçin Temel Linux Eğitimi

PostgreSQL veritabanını Linux üzerinde yeni kullanmaya başlayan ve Linux hakkında temel bilgi ve komutları öğrenmek

isteyenler için hazırladığım bu yazı serimde aşağıdaki konular bulunmaktadır.

Loading

Postgresql Point-in-Time Recovery (RECOVERY.CONF )

postgresql point-in time recovery , postgresql recovery.conf, postgresql timeline recover,Postgresql Point-in-Time Recovery (RECOVERY.CONF )

Loading

Command “python setup.py egg_info” failed with error code 1 in /tmp/pip-build-2e3v8tu_/azure-storage/ hatası ve çözümü

Command “python setup.py egg_info” failed,Command “python setup.py egg_info” failed with error code 1 in /tmp/pip-build-2e3v8tu_/azure-storage/

Loading

Postgresql Omnipitr

Postgresql Omnipitr, Postgresql Omnipitr backup ,Postgresql Omnipitr full backup , Postgresql Omnipitr log backup , Postgresql Omnipitr check, postgresql local remote backup , postgresql encryption backup, postgresql backup page checksum

Loading

Pg_backrest

Pg_backrest, postgresql pg_backrest , pg_backrest full backup , pg_backrest incremential backup , postgresql pg_backrest differential backup

Loading

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa