Oracle_fdw Üzerinde Yetki Tanımlama

Oracle_fdw üzerinden oracle dan veri çekerek postgreSQL üzerinde bunları kullanabiliriz. Kurulum ve detaylı bilgi için PostgreSQL Oracle_fdw makalemden faydalanabilirsiniz.

Clusterınızda oracle_fdw oluşturdunuz ve bunun üzerinden  uygulamacının oracle bilgilerini almadan gerekli işlemleri yapmak isterseniz aşağıdaki gibi foreign data wrapper’a ilgili kullanıcı için izin tanımlayabilirsiniz.

GRANT ALL ON FOREIGN DATA WRAPPER oracle_fdw FROM user;

 

 

Loading