Centos 7 Üzerine Docker Kurulumu

Günümüzde çok duyulmaya başlanan docker sanallaştırma mantığındadır fakat klasik bilinen sanallaştırma araçlarından Virtualbox,Vmvare ,kvm vb.. araçlarından farklı olarak Hypervisor katmanını kullanmamaktadır. Docker hypervisor katmanı yerine Docker,Docker Engine yapısını kullanarak hizmet vermektedir..
Hypervisor kavramına kısaca değinecek olursak  fiziksel makinelerin üzerinde  sanallaştırmaların çalışmasını sağlayan kod parçasıdır ve fiziksel sunucu üzerinde çalışarak birden fazla konuk işletim sistemi çalıştırmamıza yardımcı olur.

Hypervisor ve docker ile ilgili kısa bilgi verdikten sonra Centos 7 üzerinde docker kurulumuna başlayabiliriz.

Docker kurulumu yapmadan önce aşağıdaki bağlılıklarını kurmamız gerekiyor.

  • yum-utils
  • device-mapper
  • device-mapper-persistent-data
  • lvm2
yum install -y yum-utils \
 device-mapper-persistent-data \
  lvm2

Bağımlı paketler yüklendikten sonra aşağıdaki gibi güncel repoya docker’ın reposunu ekliyoruz.

yum-config-manager \
    --add-repo \
    https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Repo eklendikten sonra repodaki docker’ın versiyonlarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz.

yum list docker-ce --showduplicates | sort -r

Aşağıdaki syntax’a göre istediğimiz versiyonu yükleyebiliriz.

yum install docker-ce-<Versiyon_Numarasi>

Sürüm  belirtmeden repodaki  en güncel versiyonu yüklemek için aşağıdaki komuttan yararlanabilirsiniz.

yum install docker-ce

Komut çalıştırıldıktan sonra yukarıdaki gibi  docker’ı ve bağlılıkların yüklendiğini görebilirsiniz.

Docker servisini başlatmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

 systemctl start docker

Servisin başlattık fakat yine de kontrol etmek istersek  aşağıdaki komuttan yararlanabiliriz.

systemctl status docker

Yüklü olan docker versiyonunu öğrenmek için Docker Versiyonunu Öğrenmek isimli makalemden faydalanabilirsiniz.

 

Loading