PostgreSQL Tabloya Kayıt Eklemek INSERT Cümleceği

PostgreSQL Tabloya Kayıt Eklemek INSERT Cümleceği,Tabloya veri ekleyebilmemiz için INSERT cümlesini kullanmamız gereklidir ve her insert sonucu yeni veriler ayrı bir satıra sizin girdiğiniz değerlere göre eklenir. INSERT ‘ün kullanımı aşağıdaki gibidir.

INSERT INTO Tablo_Adı(Kolon1,Kolon2) VALUES (kolon1'e girilecek değer,kolon2'e girilecek değer)

Yukarıdaki INSERT cümlesinin genel kullanımı verilmiştir. INSERT cümlesinde dikkat edilecekler aşağıdaki gibi listelenmiştir.

 • INSERT INTO cümlesinden sonra hangi tabloya veri eklenecek ise onun adı yazılır.
 • Tablo_Adını yazdıktan sonra hangi kolonlara veri eklenecek ise kolonlar aralarında virgül koyularak yazılır.
 • Tablo adından sonra açılan parantezler arasında kolon isimlerinin sırası önemli değildir .
 • Tablonun bütün kolonlarına insert edilecekse INSERT INTO cümlesinden sonra bir şey yazılmazsa ise bütün kolonlar yazılmış olarak varsayılır.
 • VALUES kısmından sonra   tablonun hangi kolonlarını hangi sıra ile yazdıysanız ona göre verileri yüklemeniz gerekmektedir.
 •  Tablo oluşturulurken identity kolon şeklinde oluşturulduysa bu kolon ve değeri parantez içerisine yazılmamalıdır.
 • Text,tarih gibi veri tipine sahip kolonlara veri girerken tırnak içerisinde yazılmalıdır.
 • Sayısal kolonlar yani integer,decimal gibi data tiplerine sahip kolonlar tırnak içerisinde yazılmaz.
 • Primary key veya unique kolonlarda aynı veri girilmesine izin verilmez.
 • INSERT cümlesinde tablo adından sonra kolon belirtilmediyse soldan sağa doğru kolonlar yazılmış gibi kabul edilir.
 • INSERT cumlesinde kolonun default değeri var ise yani veri girilmediyse bunu yaz gibi kısıtlamalar yapıldıysa  INSERT cümlesinde kolon ve veri değeri yazılmasa bile DEFAULT olarak belirlenen değer eklenir ya da VALUES kısmında default değeri olan kolonun default değeri alması için kolon adını ve values kısmında kolonun değer kısmına default yazarak default değeri yazdırabilirsiniz.
 • INSERT ile yapılan kayıtların sonucunda kaç row insert edildiğinin sayısı ekrana verilir fakat insert edilen datayı görmek isterseniz RETURNING parametresini girmeniz yeterli olacaktır.

Örnekler yaparak konuyu pekiştirelim. İlk olarak personel adında  tablomuzu oluşturalım.

CREATE TABLE personel(id integer,adi text, soyadi text, bölümü text,ise_baslangic_tarihi date);

Yukarıdaki personel tablomuzu olusturduk şimdi tabloya veri yükleyelim . Yukarıda belirttiğim gibi INSERT INTO dan sonra tablonun adını yazıyoruz ve parantez açıp içine veri yüklenecek kolonları yazıyoruz hepsine veri basmak istediğimden dolayı hepsini yazdım bundan sonraki adım ise values kısmında sırasına göre eklemek istenen değerleri yazacağız.

INSERT INTO personel (id,adi,soyadi,bölümü,ise_baslangic_tarihi)VALUES (1,'Faruk','ERDEM','Veritabani','2012-09-09')

Yukarıdaki örnek de tabloların bütün verilerine insert yapılacağız için yazmıştık fakat aşağıdaki kullanım ile de yapabiliriz.

INSERT INTO personel VALUES (1,'Faruk','ERDEM','Veritabani','2012-09-09')

Sadece adı ve soyadi kolonuna insert etmek istersek aşağıdaki gibi kullanmak yeterli olacaktır.

INSERT INTO personel(adi,soyadi) VALUES ('Utku','ERDEM');

 

Loading