PostgreSQL DISTINCT ile Tekil Veri Çekmek

PostgreSQL DISTINCT ile Tekil Veri Çekmek,DISTINCT  cümlesi bir tabloda ki birden fazla aynı kaydın sadece birini göstermeye yarayan SQL cümlesidir.

Distinct ile örnek yaparak  pekiştirelim.

İlk olarak distinctörneği  isimli tablomuzu oluşturalım.

create table distinctörneği (id serial, adi text,soyadi text )

Oluşturduğumuz distinct tablosuna  kayıt ekleyelim.

 

insert into distinctörneği(adi,soyadi) values('faruk','ERDEM')

insert into distinctörneği(adi,soyadi) values('utku','AYDIN')

insert into distinctörneği(adi,soyadi) values('ufuk','ZEKİ')

insert into distinctörneği(adi,soyadi) values('faruk','ERDEM')

 

Adi kolonumuza select çekerek tablomuzda ki kolonları görüntüleyelim.

Yukarıda görüldüğü gibi tablomuzda faruk kaydı iki sefer eklenmiş  distinct komutu ile  aynı kaydın sadece birisini almasını sağlayacağız.

Yukarıda ki örnekte görüldüğü gibi tablomuzda ki faruk kaydının sadece  birisini alarak listelemiş oluyoruz.

Loading