PostgreSQL Pl\perl dilinde fonksiyon örneği

PostgreSQL Pl\perl function ,PostgreSQL de bu yazımızda postgresql plperl  dilinden bahsedeceğiz .birden fazla dilde postgresql yazılabileceğini önceki yazılarımda bahsetmiştim .

Bu yazımda plperl örneğini anlatacağım.

Plperl dilini kullanmak için hangi işletim sistemini kullanıyorsanız onun üzerinde perl için gerekli kurulumları yapmanız gerekir.

CREATE FUNCTION search_name(employee,text,integer) RETURNS text AS '
  my $emp = shift;
  my $Text = shift;
  my $Case = shift;
  if (($Case > 0) && ($emp->{''name''} =~ /\\Q$Text\\E/i)) 
   { return $emp->{''name''}; }
  elsif ($Case > 0) {return "";}
  elsif ($emp->{''name''} =~ /\\Q$Text\\E/) 
    {  return $emp->{''name''}; }
  else { return "";}
' LANGUAGE 'plperl';

Loading