PostgreSQL Python Yazmak(Pl/Python)

PostgreSQL Python Yazmak(Pl/Python) , PostgreSQL de birden fazla dilde postgresql yazılabileceğini önceki yazılarımda bahsetmiştim . Bu yazımda python örneğini anlatacağım.

Python uzun zamandır hayatımızda olan ve çok sayıda faydalı kütüphanesi olan yazılım dillerinden birisidir. PostgreSQL üzerinde  Python kodu yazmak için plpythonu  extensionını yüklemeniz gerekmektedir.

Python kodunu yazmak istediğiniz veritabanı içerisinde aşağıdaki komutu çalıştırarak plpythonu extensionını yükleyebilir ve bu extension sayesinde python kodları yazmaya başlayabilirsiniz.

 

CREATE EXTENSION plpythonu

Extension kurulduktan sonra function içerisinde python komutu yazılan fonksiyonu görelim.

 

CREATE FUNCTION composte_type_as_list()
  RETURNS type_record[]
AS $$             
  return [[('first', 1), ('second', 1)], [('first', 2), ('second', 2)], [('first', 3), ('second', 3)]];
$$ LANGUAGE plpythonu;

 

Yukarıda ki fonksiyonu çalıştırmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

 

SELECT * FROM composte_type_as_list();

Loading