PostgreSQL Nullıf Nedir?Nasıl Kullanılır?

PostgreSQL Nullıf Nedir?Nasıl Kullanılır?,Nullif fonksiyonu , parantez içerisinde belirtilen iki değerin birbiri ile aynı olması durumunda NULL değer döndürür.

İki değer birbirinden farklı ise ilk verilen değeri döndürür .

NULLIF(değer1,değer2)

Yukarıda görüldüğü üzere iki aynı değer girildiğinde  Null değeri döndürülüyor.

Birbirinden farklı değer girildiğinde ne yapacağına bakalım.

Yukarıda görüldüğü gibi iki ayrı değer girildiğinde parantez içerisinde belirtilen ilk değeri alıyor.

Loading