PostgreSQL Coalesce Nedir ? Nasıl Kullanılır?

PostgreSQL Coalesce Nedir ? Nasıl Kullanılır?Coalesce fonksiyonu kullanım açısından kolay ve yararlıdır.

Coalesce fonksiyonunu verileri sorgularken NULL değerler yerine başka bir değer koymak için kullanılır.

Coalesce fonksiyonu mssql deki isnull() parametresine benzer fakat ISNULL() fonksiyonu iki parametre alırken COALESCE() fonksiyon N kadar parametre alabilir
 

ÖRNEK kullanımı aşağıdaki gibidir.
 

select coalesce (NULL,1,2)

Yukarıda görüldüğü gibi  ilk değere NULL yazdık ve ikinci parametreye 1 yazdık coalesce soldan sağa doğru çalıştığı için NULL değeri gördükten sonra ilk değeri alarak sonuca 1 yazdı.

Yukarıdaki örnekte öğrenciler tablomuzda vize null ise 0 olarak değiştiriliyor.

 

Loading