PostgreSQL FULL OUTER JOIN

 

LEFT OUTER ve RIGHT OUTER JOIN’in birleştirilmiş hali olarak düşünün. İki tablodaki tüm kayıtları döndürür. Fakat karşılığı olmayan kolonlar boş olarak döner.

SELECT s.SehirIsmi,my.YiyecekIsmi FROM Sehirler s FULL OUTER JOIN MeshurYiyecekler my on s.id=my.sehirid;

 113 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa