PostgreSQL FULL OUTER JOIN

 

PostgreSQL FULL OUTER JOIN, LEFT OUTER ve RIGHT OUTER JOIN’in birleştirilmiş hali olarak düşünün. İki tablodaki tüm kayıtları döndürür. Fakat karşılığı olmayan kolonlar boş olarak döner.

SELECT s.SehirIsmi,my.YiyecekIsmi FROM Sehirler s FULL OUTER JOIN MeshurYiyecekler my on s.id=my.sehirid;

Loading