PostgreSQL Parametreli Procedure Örneği

PostgreSQL Parametreli Procedure Örneği, procedure oluşturmayı Procedure Nedir ?Nasıl oluşturulur ? Yazımda paylaşmıştım .

Bu yazımda parametreli procedure hakkında kısa bilgi vereceğim.

create procedure parametreli (d1 text,d2 text )
language SQL
as $$
insert into veliler(adi,soyadi ) values (d1,d2 );
$$;

 

Yukarıdaki  d1 ve d2 parametreleri kullanarak veliler tablosunda ki adi,soyadi kolonlarını veri ekleyen procedure oluşturduk.

Procedure  çalıştırmak için “call ” komutunu kullanacağız.

call parametreli ('abdullah','arslan')

Tablomuza sorgu çekerek veri eklenmiş mi görelim.

Sizde bu  procedure ile  veliler tablosundan silme işlemini gerçekleştirecek procedure yazınız.

Loading