PostgreSQL Procedure Nedir? Nasıl Oluşturulur?

PostgreSQL Procedure Nedir? Nasıl Oluşturulur?, stored Procedure’ler uzun sorgularınızı tek komutta çalıştırmak için işlem kolaylığı sağlar .PostgreSQL de procedurler fazla kullanılmamaktadır .Procedure yerine genellikle functionlar kullanılmaktadır. Procedureleri çalıştırmak için CALL komutu çalıştırılır.

Procedure içerisinde language kısmında plpgsql ,sql ,c,plperl gibi dillerde yazılabilir ve değişken tanımlama da dikkat edilen kurallar burada da geçerlidir.

Procedure parametreli ve parametresiz olarak ikiye ayrılmaktadır.

  • Parametresiz sp’ler : Oluşturulan sp’nin yanına bir şey yazmadan çalıştırdığınız t-sql cümleleridir.


ÖR:

create procedure parametresiz()
language plpgsql
as $$
begin
raise notice 'Bu Bir Parametresiz Procedure ';
end; $$

 

Procedure  çalıştırmak için.

call parametresiz();
  • Parametreli sp’ler : Oluşturulan sp’nin yanına parametre yazarak çalıştırdığınız plgpsql cümleleridir.   

   PARAMETRELİ  PROCEDURE ÖRNEĞİ

create procedure parametreli (d1 text,d2 text )
language SQL
as $$
insert into veliler(adi,soyadi ) values (d1,d2 );
$$;
call parametreli ('Faruk ','ERDEM');

 

Loading