PostgreSQL Tablo Nedir ve Nasıl Oluşturulur

PostgreSQL Tablo Nedir ve Nasıl Oluşturulur,verilerimizin bir yerde toplanması için veritabanımızı açtık fakat bunların hangi veri tipinde hangi isimler de tutulacağını öğrenmedik bunun için tablo kavramına değineceğiz.

Tablo  oluşturmak  veritabanında en önemli faktörlerdendir. Tablo oluştururken nerden ne veri çekeceğinizi hangi tablo ile bağlayacağınızı hangi veri tipinde oluşturulacağını büyük önem arz etmektedir. Eğer tablo tasarımını yanlış yaparsanız ileriki zamanlarda problemler çıkarabilir ve size fazladan iş yükü olabilir  bunun için tablo oluşturulurken\tasarlanırken çok dikkat edilmesi gerekir.

Tabloyu  oluştururken ihtiyaca göre aşağıdaki formatta oluşturmamız gerekiyor.

 

CREATE TABLE Tablo_adi(
Kolon_adi veritipi ve kolon kısıtlamaları,
Kolon_adi veritipi
Tablo kısıtlamaları
) INHERITS  

** kolon ,tablo kısıtlaması ve INHERITS isteğe bağlıdır.

Tablo oluştururken dikkat edilmesi gerekenler:

  •  CREATE TABLE cümlesinden sonra tablo adı yazılır  ve kolonlar ile ilgili işlemleri belirtmek için parantez açılır.
  • Parantezler arasında kolon adi ve kolona uygun veri tipi yazılır.
  • Birden fazla kolon eklenecek ise kolonlar arasına virgül koyulur.
  • Kolon da kısıtlama olacaksa veri tipinden sonra kısıtlamaları yazmanız gerekir.(ör: kolona veri eklenmezse şu olsun gibi kısıtlamalar)
  • Tabloyu  oluştururken tablo bazlı kısıtlama oluşturmak isterseniz  tablo kısıtlamalarını yazmanız gerekiyor.
  • Başka bir tablodan inherits yapmak istiyorsanız yani tabloyu başka bir tablodan veya viewden kopyalamak vb gibi işlemleri yapmak isteniyorsa bu parametreden sonra ilgili objeyi yazmanız gerekiyor.
  • Her işlemden sonra , eklenmelidir.
  • Tablo oluştururken küçük harf ile oluşturmanız

Dikkat edilmesi gereken özelliklere bağlı kalarak örnek yapalım.

CREATE TABLE  personel
(
İd integer not null,
Adi varchar(50),
Soyadi varchar(50),
Departmanı varchar(60),
İşe_başlangıç_tarihi timestamp,
Maaşı money
)

Select sorgunuz göre tablo oluşturmak ve içerisinde verileri otomatik olarak aktarılmasını istiyorsanız aşağıdaki plgpsql cümlesi gibi yapabilirsiniz.

create table viewtable as select*from vw_a_olan_aktörler

Loading