PostgreSQL Array Kullanımı

PostgreSQL Array Kullanımı ,postgreSQL bir çok şeyde olduğu gibi veri tipleri açısında oldukça zengin veritabanıdır.

Bu örneğimizde array  formatında verilerimizi insert edecek ve bu verileri nasıl sorgulayacağımızı öğreneceğiz.

CREATE TABLE sal_emp (
    name            text,
    pay_by_quarter  integer[],
    schedule        text[][]
);

Yukarıdaki şekilde tablomuzu oluşturalım. Burada dikkat edilmesi gereken ikinci ve üçüncü kolonun sonundaki [] parantez işaretleridir. Bunlar  array formatında insert yapabilmemiz için gereklidir.

Verimizi birkaç şekilde insert edebiliriz.

 

INSERT INTO sal_emp
  VALUES ('Bill',
  '{10000, 10000, 10000, 10000}',
  '{{"meeting", "lunch"}, {"training", "presentation"}}');

İkincisi aşağıdaki şekilde ARRAY komutunu kullanarak  da insert işkemini yapabiliriz.

INSERT INTO sal_emp
  VALUES ('Ahmet',
  ARRAY[12000, 13000, 14000, 15000],
  ARRAY[['meeting', 'lunch'], ['training', 'presentation']]);
	INSERT INTO sal_emp
  VALUES ('Carol',
  ARRAY[20000, 25000, 25000, 25000],
  ARRAY[['breakfast', 'consulting'], ['meeting', 'lunch']]);

Verilerimizi insert ettik ve sorgulamamızı yapalım.

select schedule[1:1] from sal_emp where name='Carol' ;

Bir örnek daha yaparak pekiştirelim.

select pay_by_quarter[1] from sal_emp where name='Carol' ;

Loading