PostgreSQL AVG Fonksiyonu

PostgreSQL AVG Fonksiyonu,Avg fonksiyonu belirtilen kolonların toplam sayısı ile kolonların içindeki değerlerinin toplamını  bölerek  ortalama değeri verir. Kısa bir örnek verecek olursak depo tablomuzdaki kalem satis fiyatlarının ortalamasını öğrenmek istersek aşağıdaki cümleciği kullanabiliriz.

İlk olarak tabloda kaç kayıt kalem ve ücretleri var onlara bakalım

Aşağıdaki komut ile istenilen bilgilere ulaşılabiliriz.

select * from depo where malzeme='kalem';

 

Aşağıdaki komut yardımı ile  kalem satışlarının ortalamasını alabiliriz.

 

select AVG(satis_fiyati::numeric) from depo where malzeme='kalem';

 

::numeric ifadesinin amacı $ karakteri olduğundan dolayı kolonu komple karakter olarak görmekte ve bu komut olmadan çalıştığında hata vermektedir. Hata vermemesi ve sağlıklı bir sonuç dönmesi için numeric veri tipine dönüştürüyoruz.

 

Loading