PostgreSQL Kayıtları Başka Tablodan Güncellemek

PostgreSQL Kayıtları Başka Tablodan Güncellemek,Bazı durumlarda tablomuzda ki kayıtları farklı tablodaki kolonlarla değiştirmek isteyebiliriz bunun için update cümlesini kullanacağız fakat bu sefer ek olarak FROM kelimesini ekleyeceğiz.

Aşağıda iki ayrı tablomuz bulunmakta ogrenci_u1 tablosunun büt kolonuna ogrenci_büt tablosundaki büt kolonlarında ki verileri gireceğiz

Yukarıdaki istenilen koşul için aşağıdaki plpgsql cümlesini kullabilirisiniz.

UPDATE ogrenci_u1 u 
SET büt = b.büt
FROM
ogrenci_büt b
WHERE
u.adi=b.adi;

 

Yukarıda ki resimde 9 kayıdın etkilendiğini görüyoruz  verilerimiz asıl tabloya yani  ogrenci_u1 tablosuna aktarılmış mı  bakalım.

 

Yukarıda görüldüğü gibi  büt kolonuna öğrenci_büt tablosundan öğrencilerin büt sınavından aldığı notları ekledik.

Loading