PostgreSQL OUTER JOIN

OUTER JOIN içerisinde birkaç join çeşidini barındıran join çeşididir.

INNER JOIN gibi tablolar arasında birbiri ile ilişkili kolonları kullanarak ortak kayıtları getirir. INNER JOIN’den farkı ortak kolonları getirmek yerine kullanılan outer join türüne göre getirdiği veri  değişiklik gösterebilir.

Outer join üçe ayrılır:

  • Left Join
  • Right Join
  • Full Outer Join

OUTER JOIN’i tek başına OUTER JOIN yazarak kullanamazsınız. LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN ya da FULL OUTER JOIN olarak kullanabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda Outer join çeşitlerini anlatacağım takipte kalın . 🙂

Loading