PostgreSQL sum Kullanımı

PostgreSQL sum Kullanımı,Sum fonksiyonu ile belirtilen alandaki değerleri toplamamıza olanak sağlar. Örnek üzerinden anlatacak olursak  elimizde depo tablosu var ve depo tablosunda malzemelerin günlük ve satış fiyatı bulunmaktadır.

Günlük satış fiyatlarını çıkarmak için aşağıdaki komuttan yararlanabiliriz. Aşağıdaki komut yardımı ile satis_fiyatlarının günlük satışlarını vermektedir.

SELECT  SUM(satis_fiyati) from depo ;

Loading