PostgreSQL Tablodan koşullu satır çekmek (where komutu)

PostgreSQL Tablodan koşullu satır çekmek (where komutu),Önceki yazımda Select nedir ve nasıl SELECT çekilir görmüştük peki bu çektiğimiz verileri filtreleyerek görmek istersek ne yapmamız gerekiyor ve nasıl filtrelemeler yaparız bunlardan bahsedeceğim.

Where koşulunun yazılımı aşağıdaki gibidir:

Select  kolon1,kolon2  from where  şart 

Örnek üzerinden anlatalım.

İlk olarak tablomuzda neler var görelim :

 

Yukarıda görüldüğü gibi tablomuzda 3 adet veri var bu veriler arasında vizesi 35 den yukarı olanları getir dediğimizde ilk iki kaydı getirmesini bekleriz peki bunu nasıl yaparız nasıl yazarsak vizesi 35 den yukarı olanları getiririz bunu beraber görelim.

 

Yukarıdaki komutta da where cümlesinden sonra vize kolonunu ve  operatörler konusunda  belirttiğim büyüktür işaretini yazarak sonucu getirdik.

PostgreSQL de WHERE koşulunda bazen bir veya birden fazla değeri isteyebiliriz ya da içerisinde şu olmasın diyeceğiniz zamanlar olabilir. Bunun gibi durumlar için mantıksal operatörleri kullanırız .

  • AND: WHERE koşulundan sonra birden fazla değer girilebilmesi için kullanılır.

“VE” anlamında kullanılır yani  bu koşul olsun ve yanında bu koşul olanları da getir demek istediğimiz durumlarda kullanırız.

 

  • OR: Birden fazla koşulu aynı anda getirmek için kullanılır.
  • NOT:  Belirtilen kolon veya kolonlarda girilen değerin haricinde ki değerleri getirmesi için kullanılır.

Loading