PostgreSQL INHERITY Table

PostgreSQL INHERITY Table,PostgreSQL de çok eski zamandan beri hayatımızda olan INHERITY kavramını bazı zamanlarda kullanmaktayız fakat bu  yazımda tablo oluştururken INHERITY özelliğini kullanmayı ve bunun ile ilgili detaylardan bahsedeceğim.

INHERITY kelimesinin Türkçe karşılığı miras olarak geçmektedir. INHERITY farklı bir tabloyu miras  alarak işlem yapmamızı sağlar .

INHERITY tablo işlemleri genellikle primary key ,foreign key bağlantısı yapmadan tablo tasarlamak için kullanılır .

Örnek yaparak detaylandıralım.

CREATE TABLE personel_adi (adi text,soyadi text )

Personel_adi tablomuzdan miras(INHERITS) alan tablomuzu oluşturalım.

CREATE TABLE  personel_iletisim(numara integer,evadres text ) INHERITS (personel_adi)

İki tablomuzu da oluşturduk . Bu işlem sonucunda personel_iletişim tablomuzda numara ,evadresi kolonları bulunuyor fakat INHERITY yaptığımızdan dolayı personel_adi kolonlarımızı da personel_iletisim tablosunda görebiliriz . select,insert,update,delete gibi işlemleri  INHERITY tablosunda yaparak iki tablomuzu da veri girişi yapabiliriz.

Personel iletişim tablomuzu insert yapalım ve ilk tablomuz da bu insert  işleminden eklenmiş mi kontrol edelim.

INSERT INTO public.personel_iletisim(
adi, soyadi, numara, evadres)
VALUES ('FARUK', 'ERDEM',06, 'ankara');

Yukarıdaki insert cümlesinde  personel_adi tablosunda bulunan  adi,soyadi kolonlarını ekledik bunun sebebi ikisine de beraber kayıt eklemek istediğimizdendir . İki tabloya da farklı farklı insert yapabilirsiniz.

Personel_adi tablomuza veriler eklenip eklenmediğini  kontrol edelim:

Loading