PostgreSQL Değişken ile Update İşlemi

PostgreSQL Değişken ile Update İşlemi, değişkenin ne demek olduğunu ve genel kullanımı ile ilgili önceki yazımda bahsetmiştim bu yazımda  değişken yardımı ile update işleminin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz.

Veliler tablosunda ki ismi selcan olan kişinin mail adresini mail değişkenin de yazan değer ile güncellemek istiyorum.

DO $$
DECLARE
isim VARCHAR(30) := 'selcan';
mail VARCHAR(150) := 'selcengül@gmail.com';
BEGIN
UPDATE veliler        SET  email = mail WHERE adi= isim ;
END $$;

 

 

 

Yukarıda görüldüğü üzere adi kolonunu isim değişkenine eşitleyerek adı selcen olan kısmını burada yazmış oluyoruz.

Set kısmında ise veliler tablosundaki  email  adresini mail değişkenine tanımlanan veri ile güncellemek istiyorum.

Loading