PostgreSQL Değişken ile İnsert işlemi

PostgreSQL Değişken ile İnsert işlemi, değişkenin ne demek olduğunu ve genel kullanımı ile ilgili önceki yazımda bahsetmiştim .

Bu yazımda  değişken yardımı ile insert işleminin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz.

DO $$
DECLARE
isim VARCHAR(30) := 'selcan';
soyisim VARCHAR(30) := 'gül';
telefon BIGINT := '03322225110';
BEGIN
insert into veliler(adi,soyadi, evtelefon) values (isim,soyisim, telefon);
END $$;

Yukarıdaki örnekte declare kısmından sonra değişkenlerimizi tanımlıyoruz.

Begin -end bloğu arasında insert into cümlesinden sonraki veri eklemek istediğimiz kolonları ekliyoruz ve values kısmında parantez içerisinde

değişkenlerimizi ekliyoruz.

Tablomuza select çekerek verimiz eklenmiş mi kontrol edelim.

Loading