PostgreSQL Değişken Tanımlama

PostgreSQL Değişken Tanımlama,değişken tanımlayarak bazen dışardan aldığımız değerleri veriyi insert ederken,update,delete gibi işlemlerde kullanmamız gerekebiliyor.

Stored Procedure ,Function yazarken değişkenler kullanabiliyoruz.

İlk olarak do yönteminden bahsedelim.

 

DO $$
DECLARE
a int := 1;
BEGIN
RAISE NOTICE ' girilen değişken : %', a ;
END $$;

 

Değişken tanımlayabilmek için DO$$ ile başlamamız gerekiyor.

Declare kısmında ya da begin end blokları arasında değişkenimizin adını ve  veri tipini yazıyor ve değerini := ile tanımlıyoruz.

RAISE NOTICE dan  sonra ‘%’ işareti tanımlanan değişken yazılarak değişkenin çıktısı ekrana yazdırılabilir.

RAISE NOTICE da tırnak işareti içerisinde değişkenden önce yazılmak istenenleri yazdıktan sonra tek değişken kullandığımız için % işareti  yazmanız gerekmektedir. Birden fazla değişken için aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

Bir farklı kullanımı ise session bazlı değişken tanımlamaktır. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

Yukarıdaki örnekte girilen değişken değerine göre  veliler tablosu içerisinde kayıtı getirecektir.

Loading