PostgreSQL Materalized View Üzerinde İndex Oluşturmak

PostgreSQL Materalized View Üzerinde İndex Oluşturmak, Materalized view ‘in view den biraz farklı olduğunu belirtmiştim. 

Materalized view bir diğer güzel özelliği ise oluşturulan Materalized view e index atabilmemizdir.

Aşağıda ki sorguyu biraz daha hızlandırmak için first_name kolonuna index eklemek istiyorum.

Yukarıdaki sorgu da seq_scan yaptığını görüyoruz. İndex ekleyerek sorgumuzu biraz daha hızlandıralım.

CREATE INDEX "IX_first_name"
    ON public.actorfilm 
    (first_name )

İndex oluşturduktan sonra tablomuz execution planına bakalım.

Eklediğimiz index sorgumuzu biraz daha hızlandırarak index scan yapmaya başladı.

Loading