PostgreSQL String Fonksiyonlar

PostgreSQL String Fonksiyonlar,PostgreSQL de  String  işlemler için birden fazla hazır fonksiyonlar bulunmaktadır.  Önceki yazımda Matematiksel  fonksiyonlardan bahsetmiştim bu  yazımda onlardan farklı olarak en çok kullanılan metinsel fonksiyonlara değineceğim.

Aşağıda metinsel fonksiyonları ve bu fonksiyonlar için örnekleri bulabilirsiniz.

Fonksiyon,  Açıklama ve Örnekleri

ASCII()

 

Girilen değerin ASCII cinsinden değerini verir.

 

select ASCII(‘faRUK’)

 

BIT_LENGTH()

 

Girilen değeri bit cinsinden uzunluğunu döndürür.

 

select BIT_LENGTH(‘faRUK’)

 

CHAR_LENGTH()

 

Verilen değerin  kaç harfden oluştuğunu verir.

 

select CHAR_LENGTH(‘FARUK’)

CHARACTER_LENGTH()

 

Char_length ile benzer.

 

CONCAT_WS()

 

Belirtilen ifadeleri seperatörler ile birleştirmek için kullanılır.

 

select  CONCAT_WS(‘,’,’FARUK ‘,’ ERDEM’)

 

CONCAT()

 

Belirtilen ifadeleri  birleştirmek için kullanılır.

 

select  CONCAT(‘FARUK ‘,’ ERDEM’)

 

LEFT()

 

Belirtilen metinsel ifadenin ,belirtilen sayı kadar soldan kesilerek gösterilmesi için kullanılır.

 

select LEFT(‘FARUK’,2)

 

LENGTH()

 

Girilen metinsel ifadenin uzunluğunu verir.

 

select LENGTH(‘FARUK ERDEM’)

 

LOWER()

 

Büyük harflerle girilen metinsel ifadeyi küçültmek için kullanılır.

 

select lower(‘FARUK’)

 

LTRIM()

 

Girilen Metinsel ifadenin sol tarafında boşluk varsa kaldırılır.

 

select LTRIM(‘        FARUK’)

 

REPEAT()

 

Girilen sayı kadar  metinsel ifadeyi döndürür.

 

select REPEAT(‘PostgreSQL’,2)

 

REPLACE()

 

Girilen metinsel ifade içerisinde değiştirmek istediğiniz harf yada kelimeler için kullanılır.

 

SELECT REPLACE(‘www.farukerdm.com’, ‘farukerdm’, ‘farukerdem’);

 

REVERSE()

 

Girilen değeri tersten yazdırmak için kullanılır.

 

select reverse(‘abcd’)

 

RIGHT()

 

Girilen metinsel ifadenin girilen sayısal değere göre  sağdan kaç karakter gösterilmek için kullanılır.

 

SELECT RIGHT(‘farukerdem’, 5);

 

RTRIM()

 

Girilen metinsel ifadenin sağ  tarafında boşlukları siler.

 

SELECT RTRIM(‘faruk   ‘);

SUBSTRING(), SUBSTR()

 

Girilen Metinsel ifadenin belirtilen kısımlarını gösterir.

 

select SUBSTRING(‘FARUKERDEM’,6,10) AS “6. Karakter ve Sonrası”

 

TRIM()

 

Girilen Metinsel ifadenin boşluklarını siler.

 

select trim(‘  faruk ‘)

 

UPPER()

 

Küçük harflerle girilen metinsel ifadenin harflerini büyütmek için kullanılır.

 

 

SELECT UPPER(‘faruk’);

Loading