PostgreSQL Unique index Kavramı

PostgreSQL de unique index oluşturulan kolon üzerinde unique yani tekil verinin  olması istenen kolonlarda oluşturulur.

Bir tablo üzerinde bir kolona primary key eklendiğinde unique ‘lik de eklenmiş olur.

UNIQUE index aşağıdaki gibidir.

CREATE UNIQUE INDEX indexadi  ON tabloadi (kolonadi );

UNIQUE indexi daha iyi anlamak açısından örnek yapalım.

İlk olarak aşağıdaki gibi iki kolonlu tablo oluşturalım.

create table uniquetabled1(id int ,adi text)

İndeximizi id kolonuna atalım ve insert işlemi gerçekleştirelim.

create unique index uniqueindex on uniquetabled1 (id)
insert into uniquetabled1 values(1,'Faruk')

Aynı kaydı tekrar insert ettiğimizde PostgreSQL’in davranışını kontrol edelim.

 

 

 

Yukarıda görüldüğü gibi “1”  kaydının olduğunu ve uniqueindex den dolayı duplicate kayıtlara izin verilemeyeceğinden bahsedilmektedir.

Loading