PostgreSQL Tablodaki Kaydı Güncellemek UPDATE Cümleciği

PostgreSQL Tablodaki Kaydı Güncellemek UPDATE Cümleciği,Tabloya verilerimizi girdik fakat bir tablodaki bütün kolonun değerinin değiştirilmesi gerekti bunun için tabloyu mu sileceğiz? Tabi ki de hayır! Yanlış değer girilen kolonu mu sileceğiz? HAYIR…  Bunun yerine UPDATE cümlesini kullanmamız yeterli olacaktır peki bu UPDATE cümlesi nedir ? Nasıl kullanılır? Hangi durumlarda kullanılır bu yazımda bunlardan bahsedeceğim .

Update cümlesi ile tablomuzda yapılması gereken değişiklikleri kolayca yapmamızı sağlayan sql cümleciğidir. Update kullanırken bazı değerlere dikkat etmemiz gerekir. Bunlardan ilki tablomuzda bütün kayıtları mı değiştireceğiz yoksa sadece belirli bir kaydı mı? Update cümlesi ile eski verileri silerek yeni değerleri girmiş oluyoruz ve bunun geri dönüşü yoktur ve bu sebepten  tabloda kayıt güncellerken where koşulunu kullanmaya oldukça özen gösterin çünkü where kosulu eklemeden bütün tabloda ki kayıtları güncelleyerek eski verilerinizi silmiş olursunuz. Örnekler ile daha detaylı anlatalım.

UPDATE  Tablo_Adı SET kolon= yeni değer   WHERE  koşul

Yukarıdaki ögrenci_u1 adında tablomuzda  vize ve final notları girilmiş fakat bölümler aynı olmasına rağmen farklı yazılmış bunları  hepsini Bilgisayar Mühendisliği olarak değiştirelim.

UPDATE ogrenci_u1 SET bölüm='Bilgisayar Mühendisliği';

UPDATE cümlesinden sonra değişiklik yapılacak tablo adı girilmiştir. SET kısmından sonra ise değiştirilmek istenen kolon ve kolona girilecek değer yazılmıştır.

Update yapılan kolonların neler olduğunu görmek için RETURNING komutunu kullanabilirsiniz. RETURNING komutundan sonra kolonları belirtebilirsiniz ya da * yazarak bütün kolonları görebilirsiniz. Bunu bütün öğrencilerin vize notlarını 30 yaparak görelim.

 

UPDATE ogrenci_u1 SET vize=30 RETURNING *;

Sadece belirli kolonları görmek istiyorsanız aşağıdaki şekilde yazabilirsiniz.

UPDATE ogrenci_u1 SET vize=30 RETURNING adi,vize;

 

Bir sonraki konuda verileri güncellerken belirli bir koşula göre UPDATE cümlesini yazacağız.

 

Loading