PostgreSQL GENERATED COLUMN (Computed Column)

PostgreSQL GENERATED COLUMN (Computed Column),Computed kolon iki veya daha fazla kolon üzerinde işlem yaparak farklı bir kolona yazdırılması işlemine denir.

MSSQL kullananların bildiği gibi computed column mssql de uzun süredir vardı .

Computed Column postgresql12 ile beraber kullanıma sunulmuştur.

STORED parametresi : Tabloya insert edilirken yazılması ve  okunmak istendiğinde kolona yazılan değeri okumak için kullanılır.

VIRTUAL parametresi: Tabloya insert edilirken yazılmaz ve  okunmak istendiğinde view mantığında kullanılırak hesaplanır ve sonuç döndürülür.

 

Örnek yaparak pekiştirelim.

İlk olarak 3 kolonlu tablomuzu oluşturalım .  İlk iki kolon verilerimizi girmek için kullanacağımız kolon ,son kolon ise iki kolonun toplamının yazdırılacağı kolondur.

CREATE TABLE toplam (
  sayi1    int
, sayi2    int
, toplamdeger bigint GENERATED ALWAYS AS(sayi1 + sayi2) STORED
);

Tablomuzu oluşturduk . Verimizi aşağıdaki şekilde insert edelim.

insert into toplam values (1,2);
insert into toplam values (4,5);

Verilerimizi insert ettik . Tablomuzdan select çekerek sonucu görelim.

Yukarıda görüldüğü gibi sayi1 ve sayi2 kolonunda ki değerleri girdiğimizde sayi1 ve sayi2 kolonun toplam değeri toplamdeger kolonunda yazdırılmış oluyor.

Loading