PostgreSQL ASSERT Kullanımı

PostgreSQL ASSERT Kullanımı, Assert komutu RAISE komutuna benzese de kullanımları farklıdır.

Assert komutunda raise den farklı olarak koşul koymanız ve bu koşuldan sonra araya “,” işareti koyarak yazdırmak istediğiniz mesajı yazarak  belirtilen koşul gerçekleşmediğinde hata mesajını ekrana yazdırabilirsiniz.

Aşağıdaki plpgsql komutunda filmler tablosunda 1005 kaydı yok ise” Tablo da 1005 id”li film bulunmamaktadır.Tablonuzu kontrol ediniz. ” şeklinde hata döndürülmesini istiyoruz.

 

Loading