PostgreSQL Having komutu

HAVING komutu  aggregate fonksiyonlarında koşul ekleneceğinde kullanılmaktadır. HAVING komutu ile GROUP BY komutu beraber kullanılmaktadır.

Bu yazımda GROUP BY  yazımda kullandığım address tablosunu kullanacağım .

Address tablosunu kullanarak ilçede birden fazla kaydı olanları listeleyeceğiz.

Loading