PostgreSQL SEQUENCE Nedir? Nasıl oluşturulur?

PostgreSQL SEQUENCE Nedir? Nasıl oluşturulur? Sequence verilen değerlere göre kendi kendine artan sayılar için oluşturulan bir araçtır. MSSQL ,Oracle,PostgreSQL veritabanların da kullanılmaktadır.

Bu yazımızda postgresql de  nasıl sequence oluşturulur bundan bahsedeceğim.

 

Sequence  örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

 

CREATE SEQUENCE  sequence ismi

INCREMENT           kaçar kaçar artırılmak isteniyor

START                     başlangıç değeri

MINVALUE            minimum değeri

MAXVALUE           maximum değeri

CACHE                   cache tutulacak değer

CYCLE                    verilen maximum değer aştığında yapılacak işlem cycle verilirse maximum değeri geçtiğinde tekrar

start parametresine verilen değerden başlar. NO CYCLE denildiğinde yeniden başlamaya izinv ermez.

 

OWNED BY tabloadi.kolonadi;           OWNED BY parametresi hangi tablo için kullanıldığını belirtmek için kullanılır.

Tablo silindiğinde sequence kullanılamaz.

Örnek sequence oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

CREATE SEQUENCE public.seqdeneme
  INCREMENT 1
  START 1
  MINVALUE 1
  MAXVALUE 5
  CACHE 2
  NO CYCLE ;

Yukarıda oluşturduğumuz sequence’i tablo içerisinde kullanalım. seqtable adında iki kolonlu bir tablo oluşturalım.

create table seqtable (id integer ,adi char(100))

Tablomuzu oluşturduk ve şimdi içerisinde sequence’i kullanarak veri insert edelim.

insert into seqtable values (nextval('seqdeneme'),'faruk')

insert into seqtable values (nextval('seqdeneme'),'erdem')

 

İnsertlerimizi yaptık verilerimizi insert ettik fakat burada farklı bir parametre kullandık “nextval” bu parametre sequence de ki bir sonraki değeri verir.  İnsert edilen tablomuzdan select çekerek nasıl insert edilmiş bakalım.

Yukarıda görüldüğü gibi verilerimizi sırayla insert ettiğini görüyoruz.

Aşağıdaki komut yardımı ile bir sonraki eklenecek sayıyı görebilirsiniz.

Select nextval('sequence_adi')

Loading