PostgreSQL RIGHT OUTER JOIN ya da RIGHT JOIN

PostgreSQL de right join adından da anlaşılacağı üzere sağdaki tabloyu baz alan ve birleştirme işine yaran kavramdır.Yukarıdaki resimde bulunan B tablosuna ait bütün kayıtları getirir .Yukarıdaki resimde  sadece  B tablosunda olanları getir A tablosunda bulunan null değerleri getirme diyoruz. Bunun için sadece B tablosunda bulunan kayıtları listeliyor.

SELECT s.sehirismi,my.yiyecekismi FROM sehirler as s RIGHT JOIN meshuryiyecekler as my ON s.id=my.sehirid WHERE s.id is null;

 102 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa