PostgreSQL RIGHT OUTER JOIN ya da RIGHT JOIN

PostgreSQL RIGHT OUTER JOIN ya da RIGHT JOIN, PostgreSQL de right join adından da anlaşılacağı üzere sağdaki tabloyu baz alan ve birleştirme işine yaran kavramdır.

Yukarıdaki resimde bulunan B tablosuna ait bütün kayıtları getirir .Yukarıdaki resimde  sadece  B tablosunda olanları getir A tablosunda bulunan null değerleri getirme diyoruz. Bunun için sadece B tablosunda bulunan kayıtları listeliyor.

SELECT s.sehirismi,my.yiyecekismi FROM sehirler as s RIGHT JOIN meshuryiyecekler as my ON s.id=my.sehirid WHERE s.id is null;

 

Loading