Etiket: postgresql right join

PostgreSQL JOIN Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Veri tabanları (Database) sadece 1 tablodan oluşmaz. Bunun sebebi genellikle veri tekrarını önlemektir. Bu şekilde oluşturulmuş veri tabanlarında, tablolardaki değerleri birbirleriyle ilişkili bir şekilde kullanabilmek için “Tablo Birleştirme” işlemi yapılır

 74 total views

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa