PostgreSQL JOIN Nedir? Ne İçin Kullanılır?

PostgreSQL JOIN Nedir? Ne İçin Kullanılır? Veri tabanları (Database) sadece 1 tablodan oluşmaz. Bunun sebebi genellikle veri tekrarını önlemektir. Bu şekilde oluşturulmuş veri tabanlarında, tablolardaki değerleri birbirleriyle ilişkili bir şekilde kullanabilmek için “Tablo Birleştirme” işlemi yapılır.Bu birleştirme işlemi 2 farklı tablo için de söz konusu olabilmektedir. ikiden fazla sayıda tablo için de söz konusu olabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, tabloların Primary Key ve Foreign Key‘ler ile birbirlerine bağlanmış olması gerektiğidir.İhtiyacımız olduğunda tablo birleştirme işlemlerini gerçekleştirdiğimizde birbiri ile ilişkili verilerimizi farklı tablolardaki birbirini tamamlayan verilerin tek bir tablo gibi sorgu sonucunda birleştirilerek verilerimizin listelenmesine olanak sağlayan ifadelere JOIN denilmektedir.JOIN ifadesi ile bir tabloyu kendisiyle birleştirebileceğimiz gibi birden fazla tabloyu da bu ifade ile birleştirmek mümkündür. Bu birleştirme işlemlerini gerçekleştirdiğimizde istediğimiz işlemlere yönelik farklı metotlar kullanabiliriz. Bu farklı metotlar JOIN ifadesi ile kendi içinde farklı komutlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, veri tabanı programlamalarında JOIN ifadeleri olmazsa olmazlar arasındadır.

Bu  yazımda    join nedir ne için kullanılır ve kullanmak için nelerden faydalanabiliriz bunlardan bahsedeceğim.

Aşağıda joinlerin çeşitleri ve etkiledikleri alanlar resimde gösterilmiştir.

 

Yukarıdaki resimde tablolarımızda etkilenecek kolonlar ve bu kolonlar  için kullanılacak eşleşmeler belirtilmiştir.

Join çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

  • JOIN ya da INNER JOIN(ikisi aynı şeyi ifade eder)
  • OUTER JOIN

–  LEFT JOIN ya da LEFT OUTER JOIN(ikisi aynı şeyi ifade eder)

–  RIGHT JOIN ya da RIGHT OUTER JOIN(ikisi aynı şeyi ifade eder)

–  FULL JOIN ya da FULL OUTER JOIN(ikisi aynı şeyi ifade eder)

  • CROSS JOIN
  • NATURAL JOIN

 

Join tiplerinin tabloları nasıl bağladığını anlamımızı kolaylaştırıyor.

Loading