PostgreSQL View içerisinde view çağırmak

PostgreSQL View içerisinde view çağırmak, bazı durumlar  View içerisinde view çağırmamız gerekebilir böyle durumlarda aşağıdaki komut gibi birbirinin ortak olduğu kolonları birleştirerek içe içe view oluşturabilirsiniz.

İlk olarak aktorün adı soyadı ve oynadığı filmleri listeleyen viewimizi oluşturalım.

CREATE  VIEW public.actorfilmm
AS
 SELECT fa.film_id,a.first_name,
    a.last_name,
    fi.title
   FROM actor a
     JOIN film_actor fa ON a.actor_id = fa.actor_id
    JOIN film fi ON fi.film_id = fa.film_id;

film_category ve category tabloları joinleyerek oluşan categoryleri bulmamızı sağlayan  sorgumuza  actorfilmm viewimizi ekleyerek

Aktörünismini,soyadını,filminadını,ve kotegorisini veren yeni bir actorfilmcategori adında view oluşturalım.

View içerisinde viewimizi oluşturduk ve select çekerek içerisinde ki verileri gördük.

Loading