PostgreSQL Loop Kullanımı

PostgreSQL Loop,Loop komutu verilen değerler arasında işlem yapmamız için bize fayda sağlayan plgpsql komutlarından birisidir.

Bu komut bazen işlemleri kolaylaştırsa da exit komutu kullanmadığımızda problemlere sebep olabilir . Bu yüzden mantık hatalarına ve koşullarımıza dikkat etmemiz gerekmektedir.

Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir.

LOOP

koşul;

Exit when koşulun bitirilmesi\tamamlanması.

End loop;

1 den 5 e kadar sayilari 1. Loop değeri ….5. Loop değeri şeklinde alt alta yazdırmak istersek aşağıda ki komuttan faydalanabiliriz.

DO $$
DECLARE
 sayi int := 1;
 begin
  LOOP
    RAISE NOTICE '%. Loop değeri ', sayi;
    sayi := sayi + 1;
    EXIT WHEN sayi = 6;
   END LOOP;
end $$

Loading