Postgresql Standby Servers parameters

Postgresql Standby Servers parameters,PostgreSQL’de “Standby Servers Parameters” (Standby Sunucu Parametreleri), birincil sunucunun yanında bulunan ikincil (standby) sunucuların yapılandırılması ve işleyişi için kullanılan ayarları ifade eder. Standby sunucular, birincil sunucunun yedeği olarak kullanılır ve veritabanının yedeklenmesi, yük dengeleme veya yüksek kullanılabilirlik sağlama gibi senaryolarda önemli bir rol oynar.

PostgreSQL’de yaygın olarak kullanılan bazı Postgresql Standby Servers parameters :

primary_conninfo

Bu parametre, ana sunucuya bağlantı için kullanılacak bağlantı dizesini belirler. Bu, stand by sunucunun ana sunucuya bağlanması için gereken bağlantı bilgilerini içerir.

primary_slot_name

Bu parametre, ana sunucudaki çoğaltma yuvasını (replication slot) belirler. Stand by sunucu, belirli bir çoğaltma yuvasından gelen WAL dosyalarını alır. Bu parametre boş bırakılırsa, geçici bir çoğaltma yuvası oluşturulur.

promote_trigger_file

Bu parametre, kurtarma sürecini sonlandırmak için bir tetikleme dosyasının adını belirler. Bu dosyanın varlığı, stand by sunucunun ana sunucu olarak tanınmasına ve kurtarma sürecinin sonlandırılmasına neden olur.

hot_standby

Bu parametre, sıcak stand by modunu (hot standby) etkinleştirir veya devre dışı bırakır. hot standby modu, kurtarma işlemi sırasında sorguların alınmasına izin verir. Değişikliklerin uygulanması için yeniden başlatma gerektirir.

max_standby_archive_delay

Bu parametre, arşivden WAL dosyaları okunurken maksimum gecikmeyi belirler. Bu süreden fazla gecikme yaşanırsa, sorgular iptal edilir.

max_standby_streaming_delay

Bu parametre, akıştan WAL dosyaları okunurken maksimum gecikmeyi belirler. Bu süreden fazla gecikme yaşanırsa, sorgular iptal edilir.

wal_receiver_create_temp_slot

Bu parametre, belirli bir çoğaltma yuvası adı belirtilmediğinde geçici bir çoğaltma yuvası oluşturulup oluşturulmayacağını belirler.

wal_receiver_status_interval

Bu parametre, WAL alıcı sürecinin durum bildirimlerini en az bu sıklıkta göndermesini sağlar. Değeri 0, bu özelliğin devre dışı bırakıldığını gösterir.

hot_standby_feedback

Bu parametre, hot standby sunucunun veritabanından alınan bilgileri geri bildirip bildirmeyeceğini belirler. Bu, sorgu çakışmalarını önlemek için kullanılabilir.

wal_receiver_timeout

Bu parametre, WAL alış sürecinin zaman aşımını belirler. WAL alış süreci, belirtilen süre içinde veri almadığında bağlantısını keser. Değeri 0, bu özelliğin devre dışı bırakıldığını gösterir.

wal_retrieve_retry_interval

Bu parametre, bir WAL alınamadığında yeniden denemeden önce beklenecek süreyi belirler. Bir WAL dosyasının alınamadığı durumlarda (örneğin, ağ kesintileri), bu süre sonunda tekrar deneme yapılır.

recovery_min_apply_delay

Bu parametre, kurtarma (recovery) sırasında yapılan değişikliklerin uygulanmasını beklemek için minimum gecikmeyi belirler. Bu değer, kurtarma sırasında yapılan değişikliklerin uygulanmasını geciktirebilir ve böylece kurtarma sürecinin hızını kontrol etmeye yardımcı olabilir.

max_logical_replication_workers

Bu parametre, mantıksal çoğaltma için maksimum sayıda çalışma işçisini (worker) belirler. Mantıksal çoğaltma, veritabanında yapılan değişikliklerin belirli bir yayıncıdan diğerine aktarılmasını sağlar.

max_sync_workers_per_subscription

Bu parametre, her bir abonelik için maksimum senkronize işçi (worker) sayısını belirler. Senkronize işçiler, bir abonelikten gelen değişiklikleri diğer aboneliklere senkronize etmek için kullanılır

 

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.

Postgresql de replication ile ilgili parametreler Postgresql REPLICATION parameters yazıma göz atabilirsiniz.

Postgresql de primary sunucudaki parametreler için Postgresql Primary Server Parameters  yazıma göz atabilirsiniz.

 

Loading