Postgresql Primary Server Parameters

Postgresql Primary Server Parameters,PostgreSQL’de “Primary Server Parameters” (Birincil Sunucu Parametreleri), birincil sunucunun yapılandırılması ve işleyişi için kullanılan ayarları ifade eder. Birincil sunucu, genellikle veritabanının ana kopyasıdır ve ikincil sunuculara (replica sunuculara) veri sağlar.

Postgresql Primary Server Parameters yaygın olarak kullanılan birincil sunucu parametreleri:

synchronous_standby_names = ”

 

Bu parametre, senkron (sync) replikasyon sağlayan stand by sunucuları belirler. Bu parametre, senkron replikasyon için hangi stand by sunucularının kullanılacağını, senkron stand by sunucu sayısını ve virgülle ayrılmış bir uygulama adı listesini belirtir. “*” kullanarak tüm stand by sunucularını seçmek mümkündür.

 

vacuum_defer_cleanup_age =

 

Bu parametre, VACUUM işleminin geri kazanma (cleanup) adımının ertelenme yaşını belirler. Bu değer, geri kazanma adımının belirli bir yaşın üstündeki ölü tuple’ları temizlemesini geciktirir. 0 değeri, bu özelliğin devre dışı bırakıldığını gösterir.


Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.


Postgresql de replication ile ilgili parametreler Postgresql REPLICATION parameters yazıma göz atabilirsiniz.

Postgresql de secondary sunucudaki parametreler için Postgresql Standby Servers parameters yazıma göz atabilirsiniz.

Loading