Postgresql REPLICATION parameters

Postgresql REPLICATION parameters,PostgreSQL’de “replication” (çoğaltma), veritabanı sunucusundaki verilerin başka bir sunucuya otomatik olarak kopyalanması ve güncellenmesi işlemidir. Replication, yüksek kullanılabilirlik, veri yedekleme ve yük dengeleme gibi birçok farklı senaryoda kullanılabilir. PostgreSQL’de replication parametreleri, bu işlemin nasıl yapılandırılacağını ve yönetileceğini belirler.

Replicationlar ile ilgili daha detaylı bilgi için Postgresql Replication Nedir? yazıma göz atabilirsiniz.

Postgresql REPLICATION parameters:

max_wal_senders

Bu parametre, maksimum sayıda Write-Ahead Log (WAL) gönderici işlemi (walsender) sürecini belirler. WAL göndericileri, ikincil sunuculara WAL dosyalarını göndermek için kullanılır.

max_replication_slots

Bu parametre, maksimum sayıda çoğaltma yuvası (replication slot) belirler. Çoğaltma yuvaları, ikincil sunucuların master sunucudan WAL dosyalarını almasını sağlar.

wal_keep_size =

Bu parametre, WAL segmentlerinin disk üzerinde kaç megabayt tutulacağını belirler. 0 değeri, bu özelliğin devre dışı bırakıldığını gösterir.

max_slot_wal_keep_size

Bu parametre, bir çoğaltma yuvasına ayrılan disk alanının maksimum boyutunu belirler. -1 değeri, bu özelliğin devre dışı bırakıldığını gösterir.

wal_sender_timeout

Bu parametre, WAL gönderici işlemi (walsender) sürecinin zaman aşımını belirler. WAL göndericisinin belirli bir süre içinde veri göndermemesi durumunda bağlantısı kesilir. 0 değeri, bu özelliğin devre dışı bırakıldığını gösterir.

track_commit_timestamp

Bu parametre, işlem tamamlama zaman damgalarının toplanıp toplanmayacağını belirler. Bu özellik, işlem tamamlama zamanlarını belirlemek için kullanılabilir. Değişiklik yapabilmek için yeniden başlatma gerektirir.

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.

Replicationda primary server parametreleri için Postgresql Primary Server Parameters  ile ilgi yazıma göz atabilirsiniz.

Replication secondary server parametreleri için Postgresql Standby Servers parameters ile ilgi yazıma göz atabilirsiniz.

Loading