Postgresql QUERY TUNING

Postgresql QUERY TUNING,PostgreSQL’de sorgu ayarlama (query tuning) sürecinde, performansı artırmak ve veritabanı sorgularının daha verimli çalışmasını sağlamak için bir dizi parametre kullanılabilir. Bu parametreler, sorguların nasıl çalıştığı, hangi kaynakları kullandığı ve nasıl optimize edilebileceği konularında yönlendirici olabilir.

PostgreSQL QUERY TUNING parametreleri:

enable_async_append

Bu parametre, asenkron (async) ekleme işlemi kullanılmasını sağlar. Bu, paralel ekleme işleminin yürütülmesini sağlar.

 

enable_bitmapscan

Bu parametre, bitmap tarama işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, bitmap indeksi tarayıcıları tarafından kullanılan bir tarama yöntemidir.

 

enable_gathermerge

Bu parametre, toplama birleştirme işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, toplama operatörleri tarafından kullanılan bir birleştirme yöntemidir.

 

enable_hashagg

Bu parametre, karma tabanlı toplama işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, toplama operatörleri tarafından kullanılan bir karma tabanlı toplama yöntemidir.

 

enable_hashjoin

Bu parametre, karma tabanlı birleştirme işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, birleştirme operatörleri tarafından kullanılan bir karma tabanlı birleştirme yöntemidir.

 

enable_incremental_sort

Bu parametre, artımlı sıralama işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, sıralama işlemlerinin yürütülmesini optimize eder.

 

enable_indexscan

Bu parametre, indeks tarama işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, indekslerin kullanılmasıyla ilgili sorguların optimize edilmesini sağlar.

 

enable_indexonlyscan

Bu parametre, yalnızca indeks tarama işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, indekslerin yalnızca indeks içerikleri kullanılarak sorguların yanıtlanmasını sağlar.

 

enable_material

Bu parametre, malzemeleme işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, geçici sonuç setleri oluşturmak için malzemeleme operatörlerinin kullanılmasını sağlar.

 

enable_memoize

Bu parametre, sorgu planlamasında sonuçların önbelleğe alınmasını sağlar. Bu, sorguların tekrar tekrar değerlendirilmesini önleyerek sorgu performansını artırır.

 

enable_mergejoin

Bu parametre, merge birleştirme işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, birleştirme operatörleri tarafından kullanılan birleştirme yöntemidir.

 

enable_nestloop

Bu parametre, yuvalı döngü birleştirme(nestloop) işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, nestloop operatörleri tarafından kullanılan bir birleştirme yöntemidir.

 

enable_parallel_append

Bu parametre, paralel ekleme işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, paralel ekleme operatörleri tarafından kullanılan bir ekleme yöntemidir.

 

enable_parallel_hash

Bu parametre, paralel karma işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, paralel karma operatörleri tarafından kullanılan bir karma tabanlı toplama yöntemidir.

 

enable_partition_pruning

Bu parametre, bölüm partition işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, sorgu planlamasında bölüm edilen veri setlerinin filtrelenmesini sağlar, böylece sorguların daha hızlı çalışmasını sağlar.

 

enable_partitionwise_join

Bu parametre, partitiona göre birleştirme işleminin kullanılmasını sağlar veya devre dışı bırakır. partitiona göre birleştirme, bölümlenmiş tablolar arasındaki birleştirmelerin optimize edilmesini sağlar.

 

enable_partitionwise_aggregate

Bu parametre, partitiona göre toplama işleminin kullanılmasını sağlar veya devre dışı bırakır. Bölüme göre toplama, bölümlenmiş veri kümeleri üzerinde toplama işlemlerinin optimize edilmesini sağlar.

 

enable_seqscan

Bu parametre, ardışık tarama(sequence) işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, veri tabanı sistemlerinin fiziksel olarak tüm veri dosyasını tarayarak sorgu sonuçlarını bulmasını sağlar.

 

enable_sort

Bu parametre, sıralama işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, sorgu sonuçlarının belirli bir sıraya göre düzenlenmesini sağlar.

 

enable_tidscan

Bu parametre, TID tarama işleminin kullanılmasını sağlar. Bu, Tuple ID (TID) değerlerine göre belirli veri satırlarının doğrudan taramasını sağlar.

Postgresql.conf daki diğer query tuning  ile ilgili diğer parametreler için PostgreSQL JIT (Just-In-Time)  yazıma göz atabilirsiniz.

Postgresql.conf daki diğer query tuning  ile ilgili diğer parametreler için PostgreSQL GEQO (Genetic Query Optimization) yazıma göz atabilirsiniz.

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.

 

Loading