Postgresql Planner Cost Constants

Postgresql Planner Cost ConstantsPostgreSQL’de, sorgu planlama işlemi sırasında kullanılan “Planner Cost Constants” (Planlayıcı Maliyet Sabitleri), sorgu planlayıcısının farklı işlemlerin maliyetini değerlendirirken kullandığı sabit değerlerdir. Bu sabitler, sorguların nasıl çalıştırılacağına karar verirken kullanılan algoritmalara rehberlik eder ve veritabanı optimizasyonunun temelini oluşturur.

PostgreSQL’de yaygın olarak kullanılan Postgresql Planner Cost Constants  parametreleri:

seq_page_cost  :

Sıralı bir disk sayfasının alınmasının maliyetini belirtir. Varsayılan değer 1.0’dır ve bu, sıralı I/O işlemlerinin maliyetini temsil eder.

random_page_cost :

Rastgele bir disk sayfasının alınmasının maliyetini belirtir. Varsayılan değer 4.0’dır ve bu, rastgele I/O işlemlerinin sıralı I/O işlemlerine göre genellikle daha pahalı olduğunu yansıtır

cpu_tuple_cost  :

Bir veritabanı satırının işlenmesinin maliyetini belirtir. Varsayılan değer 0.01’dir ve bu, CPU’nun bir satırı işleme maliyetini temsil eder.

cpu_index_tuple_cost :

Bir indeks girişinin işlenmesinin maliyetini belirtir. Varsayılan değer 0.005’tir ve bu, CPU’nun bir indeks girişini işleme maliyetini temsil eder.

cpu_operator_cost :

Bir operatör veya fonksiyonun işlenmesinin maliyetini belirtir. Varsayılan değer 0.0025’tir ve bu, CPU’nun bir operatörü işleme maliyetini temsil eder.

parallel_setup_cost :

Paralel bir sorgu işleminin başlatılmasının maliyetini belirtir. Varsayılan değer 1000.0’dır ve bu, paralel işleme için gerekli kurulum maliyetini temsil eder.

parallel_tuple_cost :

Paralel bir sorgu işleminde bir satırın işlenmesinin maliyetini belirtir. Varsayılan değer 0.1’dir ve bu, paralel işleme sırasında bir satırı işleme maliyetini temsil eder.

min_parallel_table_scan_size :

Bir tablo taramasının paralel olarak yürütülmesi için gereken minimum boyutu belirtir. Varsayılan değer 8MB’dir.

min_parallel_index_scan_size :

Bir indeks taramasının paralel olarak yürütülmesi için gereken minimum boyutu belirtir. Varsayılan değer 512kB’dir.

effective_cache_size :

Planlayıcının, sistemdeki etkin bellek miktarı olarak varsayacağı boyutu belirtir.

Varsayılan değer 4GB’dir ve bu, veritabanı sunucusunun bellek içinde ne kadar veri tutabileceğini tahmin etmeye yardımcı olur.

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.


Loading