Ay: Kasım 2021

PostgreSQL USER EXPIRE

PostgreSQL USER EXPIRE,PostgreSQL ROLE EXPIRE,,PostgreSQL de expire şifrenin belirtilen sürede kullanıcının giriş yapılamaması için gerekmektedir. Expire süresini aşağıda bulunan sql cümlesi ile bütün userları +/-  gün artırabilir veya azaltabilir ya da sadece bir userı -/+ gün arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.   Aşağıdaki  belirtilen expiredate fonksiyonu ile spesific kullanıcıya yada bütün kullanıcılara belirtilen tarih kadar gün eklenir.

 63 total views

Postgresql table owner change

PostgreSQL de tablo oluşturdunuz fakat ownerını değiştirmediniz  ya da tablo oluştururken ownerını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 73 total views

Postgresql Database Owner Değiştirmek

PostgreSQL de veritabanı oluşturdunuz fakat ownerını değiştirmediniz  ya da veritabanı oluştururken ownerını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 170 total views

Postgresql Schema CREATE,USAGE ,ALL,SELECT,INSERT,DELETE Yetkisi vermek

PostgreSQL de cluster ,database ve spesifik tablolara yetki vermekten bahsetmiştim .Bu yazımda şema da usage ,create ,all ,select,insert,update ,delete yetkilerinden bahsedeceğim.

 126 total views

PostgreSQL Rol Kimlik Doğrulama Yöntemleri (trust,md5,sha256,ident)

PostgreSQL de kimlik doğrulaması yapılırken pg_hba.conf ile postgresql.conf devreye girmektedir. Kullanıcı postgresql e bağlanması için ilk olarak pg_hba.conf dosyasına bakar burada kullanılan yönteme göre doğrulamayı yapar , doğrulama sonucunda user şifre kontrolüne geçilir ve user sifre doğru ise bağlantı sağlanır. pg_hba.conf üzerinden ip bazlı, ip bloğu bazlı veya kullanıcı bazlı kısıtlamalar koyabiliriz.

 158 total views

Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetkilerini Almak

Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetki Tanımlamak isimli yazımda  yetki vermekten bahsetmiştim bu yazımda ise verilen yetkilerin nasıl alınacağından bahsedeceğim.

 83 total views

Postgresql Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetkileri Tanımlamak

eritabanı yönetimi ile uğraşıyorsanız bir veritabanın da sadece tek bir view e ya da sadece bir tabloya erişmek istenilen zamanlar olabilir . Böyle durumlar da GRANT komutu yardımı ile sadece ilgili  objeye yetkiler tanımlanmaktadır.

 91 total views

SQL Server İstatistikler En Son Ne zaman Güncellendiğini Görmek

Veritabanı sistemlerinde istatistiklerin performansa büyük ölçüde artısı vardır. Sorgular çalışırken toplanan istatisklere bakarak kendilerine yol çizer (execution plan ) ve bu yollar yardımı ile sorgular  hızlı çalışır.

Bazı durumlarda istatistikler güncel olmadığında sorgularımız yavaş çalışır ve bu yavaşlıklardan dolayı birikmeler ve gereksiz  cpu,disk kullanımları artmaktadır. Bunların önüne geçebilmek için istatistiklerimizi kontrol etmemiz gerekebilir.

Aşağıdaki sorgu ile veritabanı bazlı istatistiklerinizin en son update olduğu zamanı görebilirsiniz.

 156 total views

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa