Postgresql Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetkileri Tanımlamak

Postgresql Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetkileri Tanımlamak,PostgreSQL Database Bazında Yetkilendirmeler  isimli yazımda veritabanı bazında yetkilendirmeden bahsetmiştim genel yetkileri görmek için yazıma göz atabilirsiniz.

Veritabanı yönetimi ile uğraşıyorsanız bir veritabanın da sadece tek bir view e ya da sadece bir tabloya erişmek istenilen zamanlar olabilir . Böyle durumlar da GRANT komutu yardımı ile sadece ilgili  objeye yetkiler tanımlanmaktadır.

 

SYNTAX:

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE  TO kullanıcı_adi;

Örnek olarak öğrenciler tablomuza faruk userına select yetkisi verelim.

GRANT select ON  ogrenciler   TO faruk;

Örnek olarak öğrenciler tablomuza faruk userına insert yetkisi verelim.

GRANT insert ON  ogrenciler   TO faruk;

Örnek olarak öğrenciler tablomuza faruk userına update yetkisi verelim.

GRANT update ON  ogrenciler   TO faruk;

Örnek olarak öğrenciler tablomuza faruk userına delete yetkisi verelim.

GRANT delete ON  ogrenciler   TO faruk;

Tanımlanan yetkileri almak için bir sonraki yazımdan faydalanabilirsiniz.

Loading