PostgreSQL Database Bazında Yetkilendirmeler

PostgreSQL de database bazında oluşturulan kullanıcınıza database bazında yetkilendirmeler tanımlanabilmektedir. Database bazında  tanımlanan yetkiler veritabanı içerisinde bulunan tablo,view,function,procedure gibi objelerde işlem yapabilmek için kullanılmaktadır.

PostgreSQL Database Bazında Yetkilendirmeler:

SELECT:  Verileri sorgulamak için tanımlanan yetkidir.

INSERT :  Veri eklemek için tanımlanan yetkidir..

UPDATE : Veri güncellemek için tanımlanan yetkidir.

DELETE:  Veri silmek için tanımlanan yetkidir.

TRUNCATE :Veri silmek için tanımlanan yetkidir. (Delete ile truncate arasındaki fark için delete ile truncate arasındaki farklar isimli yazımdan faydalanabilirsiniz).

REFERENCES: Referans ile ilgili işlemler için tanımlanan yetkidir.

TEMPORARY: Temp objeleri için tanımlanan yetkidir.

EXECUTE : Procedure çalıştırmak için tanımlanan yetkidir.

 

Aşağıdaki komut yardımı ile public şeması altında yer alan city tablosuna sadece verileri sorgulamak için gerekli yetki tanımlamaktadır.

 

GRANT SELECT ON public.city TO farukerdem;

Aşağıdaki komut yardımı ile public şeması altında yer alan bütün tablolarda verileri sorgulamak için gerekli yetki tanımlamaktadır.

 

GRANT SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO farukerdem;

Yukarıdaki örnekleri diğer işlemler için de yapabilirsiniz.

 

Loading